NativeLib HMOOB
Phau ntawv txhais lus Phau ntawv txhais lus Lexicon Kuaj
Txhais lus Piv txwv Synonym Antonyms Duab Hais tawm

words_list: txhais lus rau lus Askiv, hais tawm, synonym, antonyms, duab, piv txwv

Txhais lus: words_list rau lus Askiv

Kev txhais thiab txhais lus ntawm lub vev xaib Wikipedia.org

Synonym: words_list - [tsis pom]

Tsis tas li ntawd, saib cov lus sib piv ntawm lub vev xaib Wiktionary.org

Antonyms: words_list - [tsis pom]

Variants ntawm antonyms ntawm lub vev xaib Wiktionary.org

Duab: words_list - [tsis pom]

Piv txwv: words_list